Waarom op uitwisseling met YFU?

"It might be a cliché, but clichés exist for a reason. It has only been less than three months but I've already met myself in ways I could never have imagined."

Waarom op uitwisseling?

een interculturele uitwisseling biedt een breed scala aan waardevolle verworvenheden die verder reiken dan alleen academische en professionele groei, en die je kunnen helpen een meer veerkrachtige, empathische en wereldwijze individu te worden.

Hier zijn enkele redenen waarom het de moeite waard is om deel te nemen aan een interculturele uitwisseling:

Culturele Verrijking


Een interculturele uitwisseling biedt een unieke kans om ondergedompeld te worden in een andere cultuur. Door te leven en te studeren in een gastland, kun je een dieper begrip ontwikkelen van de lokale tradities, gewoonten, en levensstijlen. Dit verbreedt niet alleen je horizon, maar het kan ook leiden tot een grotere culturele empathie en begrip.

Taalverwerving

Het verblijven in een gastgezin en studeren in het buitenland biedt een ideale omgeving om een nieuwe taal te leren of je bestaande taalvaardigheden te verbeteren. Door dagelijks te communiceren met lokale mensen, zul je je taalvaardigheid snel ontwikkelen en verfijnen, wat niet alleen nuttig is voor je academische en professionele toekomst, maar ook voor je persoonlijke groei.

Persoonlijke Ontwikkeling

Het leven in een ander land kan uitdagend zijn, maar het biedt ook tal van kansen voor persoonlijke groei en zelfontdekking. Je zult je aanpassingsvermogen verbeteren, meer zelfstandigheid ontwikkelen en nieuwe vaardigheden opdoen zoals interculturele communicatie en probleemoplossend vermogen. Dit kan je zelfvertrouwen vergroten en je helpen om beter om te gaan met diverse situaties in je leven.

Verrijkend Onderwijs

Naast de culturele ervaringen biedt studeren in het buitenland je toegang tot een ander onderwijssysteem. Je krijgt de kans om vakken te volgen die mogelijk niet beschikbaar zijn in je thuisland, en je leert mogelijk van leraren en medestudenten met verschillende perspectieven en achtergronden. Deze diverse leerervaring kan je academische horizon verbreden en je helpen nieuwe interesses en passies te ontdekken.

Netwerkopbouw

Een interculturele uitwisseling stelt je eveneens bloot aan een breed scala aan mensen, van medestudenten tot gastgezinnen en lokale gemeenschapsleden. Deze contacten kunnen waardevolle vriendschappen en professionele netwerken opleveren die van pas kunnen komen in de toekomst. Het ontwikkelen van internationale connecties kan je carrièremogelijkheden vergroten en je wereldbeeld verbreden.

Wat leer jij uit deze interculturele onderdompeling?

Naast de eerder genoemde voordelen zijn er nog andere belangrijke vaardigheden die kunnen worden bereikt door deel te nemen aan een interculturele uitwisseling:

Interpersoonlijke vaardigheden

Door te leven en te studeren in een nieuwe omgeving, leer je effectiever samen te werken, te communiceren en relaties op te bouwen met mensen van verschillende achtergronden en culturen. Deze interpersoonlijke vaardigheden zijn essentieel in zowel persoonlijke als professionele contexten.


Zelfbewustzijn

Een interculturele uitwisseling kan je helpen jezelf beter te begrijpen. Door uit je comfortzone te stappen en geconfronteerd te worden met nieuwe ervaringen, uitdagingen en culturele normen, kun je je eigen overtuigingen, waarden en identiteit beter definiëren en evalueren.

Wereldburgerschap


Deelname aan een interculturele uitwisseling kan bijdragen aan het ontwikkelen van een gevoel van wereldburgerschap. Je wordt je bewust van de onderlinge verbondenheid van de wereld en van mondiale kwesties zoals duurzaamheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Dit kan leiden tot een grotere betrokkenheid bij internationale zaken en een verlangen om bij te dragen aan positieve veranderingen op mondiaal niveau.

Levenslange Herinneringen


Een interculturele uitwisseling biedt de kans om levenslange herinneringen te creëren. De ervaringen die je opdoet, de mensen die je ontmoet en de avonturen die je beleeft, zullen waarschijnlijk blijvende indrukken achterlaten en verhalen opleveren die je je hele leven zult koesteren.

"Kortom, een uitwisseling kan een blijvende impact hebben op je toekomst. Het verbetert je academische prestaties, vergroot je interculturele competentie en versterkt je cv, wat je helpt om je academische en professionele doelen te bereiken."

Tijdens het middelbaar op uitwisseling? DOEN!

Tijdens het middelbaar deelnemen aan een uitwisseling wordt steeds couranter. Ook scholen staan steeds meer open om hierover in gesprek te gaan met jongeren en ouders, en bieden kansen aan diegenen die de stap willen nemen.

Op deze pagina hopen we je de nodige informatie en tools te geven om in gesprek te gaan met je Vlaamse school. 

Zo kun je de juiste afspraken maken om na je terugkeer je schoolcarrière vlot verder te zetten.

Tips voor tijdens het middelbaar

Waarom kiezen voor YFU?

Begeleiding bij het maken van je keuze

Wij verschaffen je met veel plezier info, luisteren naar je zorgen en delen onze ervaringen als experten. Wij nemen onze tijd om jullie bij te staan. Geen vraag is teveel voor ons.

Voorinschrijvingsformulier invullen, feedback krijgen en dan pas inschrijven

YFU Vlaanderen biedt diverse programma-opties, variërend van korte zomeruitwisselingen tot een volledig schooljaar in het buitenland. Bij de schoolprogramma's heb je ook de optie om voor een speciaal schoolprogramma te kiezen met een specifiek thema; van kunst tot sport of toerisme, ... Allemaal mogelijkheden om te ontdekken.

VZW met zo'n 70 jaar ervaring

Youth For Understanding (YFU) werd opgericht in 1951 door Rachel Andresen, een Amerikaanse lerares, als een reactie op de verwoestende effecten van de Tweede Wereldoorlog en met als doel het bevorderen van vrede en begrip tussen verschillende culturen door middel van interculturele uitwisselingen.

Het eerste uitwisselingsprogramma van YFU vond plaats tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Het programma groeide gestaag en breidde zich uit naar de Benelux en bestaat nu uit YFU Nederland, YFU Wallonië en YFU Vlaanderen.

In tussentijd hebben wij al 70 jaar ervaring met interculturele uitwisselingen voor jongeren van 15 - 18 jaar. En een niet te ontkennen expertise in de begeleiding en ondersteuning van levensveranderende ervaringen.

"A Lifelong Commitment To The World"

Rachel J. Andresen From Youth For Understanding, May 27, 1973

Voorbereiding en ondersteuning

YFU Vlaanderen biedt professionele begeleiding en ondersteuning gedurende het hele uitwisselingsproces. Van de voorbereiding voor vertrek tot de terugkeer naar huis, je kunt rekenen op deskundige begeleiding en advies.

Elk jaar organiseren we voorbereidingen om je klaar te stomen op je avontuur.

Je hebt steeds een contactpersoon tijdens het programma waar je met je zorgen en vragen terecht kan.

24/24 7/7 noodcontact in geval van nood in elk land.

Aandacht voor ouders

Als ouder sta je aan de zijlijn van een enorm avontuur waar jouw zoon/dochter niet altijd goed beseft wat de impact ervan kan zijn. Samen met jullie kind worden jullie meegenomen in het avontuur en de voorbereiding erop.

Tijdens de voorbereidingen vinden we het belangrijk dat jullie goed geïnformeerd worden over de praktische zaken zoals kinderbijslag, verzekering en visumaanvraag. Maar ook is er tijd om de gastgezin ervaring van dichterbij te bekijken.

Tijdens de uitwisseling kunnen jullie bij onze kantoormedewerkers en de noodtelefoon terecht en organiseren we ook een oriëntatiemoment samen met andere ouders.

Gastgezin selectie

Elk gastgezin ondergaat een grondig gesprek met een YFU lokale coördinator of vrijwilliger. Op basis van motivatie en interesse selecteren wij gezinnen die er goesting in hebben en begeleiden we ze naar realistische verwachtingen.

Ook voor gastgezinnen worden oriëntatie georganiseerd voordat de student aankomt en doorheen de uitwisseling.

Ook zij hebben een contactpersoon die hen regelmatig opvolgt.

En ook zij kunnen beroep doen op het noodnummer van de organisatie.

Wereldwijd Netwerk

YFU Vlaanderen maakt deel uit van een wereldwijd netwerk aan organisaties die allemaal voldoen aan de internationaal afgesproken basisstandaarden voor uitwisselingen.

Als een gerenommeerde organisatie staat Youth for Understanding wereldwijd bekend om zijn toewijding aan de veiligheid en het welzijn van onze deelnemers van 15 tot 18 jaar oud. We werken samen met ervaren lokale partners over de hele wereld om ervoor te zorgen dat jouw uitwisselingservaring veilig en betrouwbaar is.

Neem deel aan het Young European's Seminar

Het YES Seminar van YFU (Youth For Understanding) is een opwindend evenement dat jongeren de kans biedt om hun interculturele ervaringen te verdiepen en te delen. YFU, als organisatie gewijd aan interculturele uitwisselingen, organiseert dit seminar met als doel jongeren te inspireren en hen te voorzien van de nodige tools om actieve wereldburgers te worden.

Tijdens het YES Seminar worden deelnemers aangemoedigd om hun perspectieven te verbreden, nieuwe vriendschappen te sluiten en samen te werken aan een beter begrip van de diverse wereld waarin we leven. Het seminar biedt een platform voor open dialoog, culturele uitwisseling en het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, waardoor het een onvergetelijke ervaring wordt voor alle deelnemers.

Voor wie?

Het YES Seminar van YFU is bedoeld voor jongeren die het voorbije jaar deelnamen aan een intercultureel uitwisselingsprogramma binnen Europa. Dit sluit typisch aan op het einde van het jaarprogramma aangezien het YES elk jaar eind juni georganiseerd wordt.

BINNEN EUROPA
Als je ervoor kiest om deel te nemen reis je van je gastland naar het YES en vervolgens van het YES naar huis. Deze deelname is optioneel en wordt aan een lagere prijs aangeboden bij inschrijving van het programma.

Nadien kan je nog inschrijven voor de deadline, maar dan ligt de kost hoger. YFU Vlaanderen organiseert ook het vervoer naar het YES en terug.

BUITEN EUROPA

Dan kan je nog deelnemen aan het YES op aanvraag, mits tijdige inschrijving en betaling van de kostprijs en reiskosten.

Er is elk jaar een inschrijvingsdeadline voor deelname aan het YES. Klik op de link hieronder voor meer informatie.

YES

Kom naar een infosessie naar het buitenland

Op onze infosessies kunnen jullie kennis komen maken met onze organisatie en werking. Dit komt zeker en vast aan bod:- wie zijn wij: YFU Vlaanderen en het YFU netwerk- onze programma's- wat is wel en niet inbegrepen- stap voor stap van inschrijving tot terugkomst- tijd voor vragen

De infosessies starten om 20.00 uur. De sessies gaan telkens online door. Na inschrijving krijgt je via e-mail de link toegestuurd.

Andere data? Ga naar de kalender infosessies

Kalender infosessies

Inschrijvingsdeadlines

Algemene deadline voor zomervertrek = vóór 1 maart

Voor enkele bestemmingen moet je typisch vroeger inschrijven omdat het programma vroeger start. Zoals bijvoorbeeld Australië, Finland, Japan, Korea, Thailand.

Hiervoor hanteren we een deadline vóór 28 januari. Contacteer ons als je hiervoor interesse hebt.

Algemene deadline voor wintervertrek = vóór 1 augustus

De vertrekmomenten en inschrijvingsdeadlines voor de winterprogramma's liggen verder uit elkaar. Contacteer ons dus zeker ook als je pas na deze datum informeert en we kunnen je zeggen of het nog mogelijk is om in te schrijven voor die bestemming en/of dat programma.

Lees hier meer over de prijzen en voorwaarden

YFU nieuwsbrief

Wil je de deadline niet missen?

Via onze nieuwsbrief worden verhalen en ervaringen, nieuws, promo’s en last calls gecommuniceerd. 

Lees de vorige nieuwsbrieven hier: November, December, JanuariFebruariMaart en

Juni 2024.

Wil jij bij de eerste zijn die deze informatie ontvangt? 

Meld je dan hieronder aan.

Meld je aan