Prijzen en voorwaarden

Wil jij een onvergetelijke ervaring opdoen in het buitenland? Ontdek de prijslijst en voorwaarden van YFU en bereid je voor op een avontuur vol nieuwe culturen, vriendschappen en persoonlijke groei. Bekijk onze transparante kosten en gedetailleerde voorwaarden zodat je goed geïnformeerd de stap naar het buitenland kunt zetten. Begin jouw reis vandaag met YFU!

Prijzen

De actuele prijzen per periode vind je steeds op elke landenpagina. Gebruik de filter hierboven of ga rechtstreeks naar bestemmingen.

Alle bestemmingen

Programmavoorwaarden

Elk gastland stelt programmavoorwaarden op naargelang de mogelijkheden en de omstandigheden daar. Dit zijn de voorwaarden waaraan een jongere moet voldoen om in te kunnen schrijven voor dat programma. Dit gaat bijvoorbeeld over de leeftijd, of je het middelbaar al afgemaakt hebt of niet, de schoolresultaten, medische aandachtspunten, mentale zorg, leerstoornis, ...

Deze voorwaarden kijken wij bij het invullen van het voorinschrijvingsformulier al na en aan de hand van jouw antwoorden daar kunnen we jouw de mogelijk opties meedelen. Voor sommige zaken is het echt niet mogelijk voor dat land, voor andere zaken moeten we een uitzondering aanvragen bij het gastland en kan het dan dus wel met hun akkoord.

Verder gebeurt de inschrijving voor het programma van jouw keuze op volgorde van inschrijving. Wanneer een programma volzet is of plaatsing niet mogelijk is, kijken we samen met jou naar een andere mogelijkheid. Vul daarom een tweede en derde keuze in zodat we die opties kunnen nagaan.

Naast deze programmavoorwaarden is voor ons de belangrijkste voorwaarde voor deelname jouw intrinsieke motivatie, mentale weerbaarheid en verwachtingen na in het verdere applicatieproces. Dit gebeurt aan de hand van een evaluatie op verschillende momenten door verschillende personen.

UITZONDERINGEN

Elk land heeft bepaalde zaken waarvoor zij toelating moeten geven voor inschrijving. Hiervoor moeten we dus eerst het gastland contacteren. Vaak gaat het erover dat ze een beperkte quota toelaten qua inschrijvingen met een uitzondering of meer informatie willen.

Over het algemeen kan je uitsluitend in overleg met je YFU-gastland geaccepteerd worden in geval van:

 • afwijking van de leeftijdsvoorwaarden
 • leerproblemen
 • een fysieke of mentale beperking
 • een chronische ziekte
 • ernstige allergieën
 • psychologische begeleiding minder dan twee jaar geleden

Dit betekent dus niet in alle gevallen dat het uitgesloten is. Soms is een uitzondering aanvragen voldoende. Soms moeten we naar een alternatief programma of land kijken.

Leeftijdscriteria

De leeftijdscriteria vind je bij elke bestemming apart en staan meer gedetailleerd in het aanbod van het gastland dat wij kunnen inkijken. Vaak kan er wel van die leeftijdscriteria afgeweken worden. Na voorinschrijving kijken we dit sowieso na en informeren we jou verder.

NA HET MIDDELBAAR OP UITWISSELING

Als je in Vlaanderen het middelbaar al hebt afgerond, verwacht YFU dat je je in het gastland alsnog inzet voor je studie en je zoals alle uitwisselingsstudenten houdt aan de regels op school en de organisatie in het gastland.

Sommige gastorganisaties geven aan dat je effectief niet kan deelnemen als je je middelbaar al afgemaakt hebt voor vertrek. Maar bij de meeste gastlanden is het op aanvraag eventueel mogelijk totdat hun quota volzet is. Kortom, als je er snel bij bent of ietwat flexibel qua bestemming vinden we doorgaans wel een mogelijkheid voor jou.

SCHOOLRESULTATEN

Voor bepaalde landen is het belangrijk om goede schoolresultaten te behalen. In de vier semesters voor vertrek moet je goede cijfers gehaald hebben. Bij de inschrijving is het zeker belangrijk te vermelden of je onvoldoendes hebt.

Externe partnerorganisaties

Enkele programma's worden aangeboden met externe partnerorganisaties die internationaal goedgekeurd werden door YFU Global. De voorwaarden en/of werkwijzen kunnen echter wat verschillen. Informeer bij ons kantoor waar de verschillend liggen.

Dit geldt voor deze bestemmingen:

Ierland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Canada
Korea
Spanje

Inschrijving

Onze algemene inschrijfdeadlines zijn:

1 maart bij zomervertrek ( juni - september)
1 augustus bij wintervertrek ( januari - maart)

Voor sommige bestemmingen moet je net iets eerder inschrijven.

Wacht dus niet tot de laatste moment om je te informeren over de mogelijkheden: info@yfu.be

1. Voorinschrijving

Na ontvangst van het voorinschrijvingsformulier gaan we de voorwaarden van het (de) door jou gekozen programma('s) na en informeren we je over de mogelijkheden.

Als je voldoet aan de voorwaarden van jouw eerste keuze en er zijn nog plaatsen beschikbaar, kan je je inschrijven voor het YFU programma naar jouw keuze. Een bevestiging a.d.h.v. betaling van de dossierkost is dan voldoende om je dossier op te starten.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan moeten we jouw alternatieve keuzes bekijken. Geef daarom liefst ook een 2e of 3e keuze.

2. DOSSIER

Zodra het programma en de bestemming gekozen zijn kunnen we jouw dossier opstarten. Bij opstart van het dossier wordt een dossierkost van € 75 euro gevraagd op ons rekeningnummer BE56-1424-0241-0888. Deze dossierkost is geen onderdeel van de programmaprijs en is niet terugbetaalbaar.

Je ontvangt vervolgens inloggegevens voor jouw online dossier. Daarnaast wordt ook een financiële overeenkomst en de verklaring van instemming opgemaakt. Deze twee laatste documenten zijn het contract dat we onderling hebben.

3. Voorschot

We vragen je de financiële overeenkomst en de verklaring van instemming na twee weken ondertekend terug te bezorgen en daarbij het voorschot te betalen.

De volgende betalingen worden in schijven gedaan volgens het betalingsvoorstel op de financiële overeenkomst. Hoe eerder je inschrijft, hoe meer de schijven verdeeld worden in de tijd.

Verder raden we aan niet te lang te wachten met het vervolledigen van je dossier. Hoe sneller je dossier klaar, hoe sneller het gastland immers kan starten met het zoeken naar een gastgezin.

4. INTERVIEW EN taaltest

YFU zoekt vrijwilligers voor een persoonlijk gesprek bij je thuis. Dit is bij voorkeur met jouw ouders en/of broers en/of zussen erbij. 

Voor sommige landen moet er ook een taaltest afgenomen worden, dit gebeurt op het YFU kantoor.

5. Voorbereidingen

In maart en april gaan de voorbereidende weekends door voor de zomervertrekkers. Voor de wintervertrekkers zoeken we een ander geschikte moment voor een verkort voorbereidingstraject. Deelname aan deze voorbereidingen is verplicht!

Op deze voorbereidingen ontvangen jij en je ouders ook heel wat informatie over praktische zaken zoals het visum, verzekering, kinderbijslag, de reis …

Hoewel de aanvaarding op het programma een continu proces is volgt na de weekends de officiële acceptatiebrief.

6. PLAATSING

Van zodra het dossier volledig is en nagekeken werd, wordt het doorgespeeld aan het gastland en kan er daar gestart worden met het zoeken van een gastgezin en school.

Wanneer je geplaatst wordt is heel verschillend en is heel moeilijk te voorspellen. Dit kan voor de zomer zijn, maar ook tot enkele weken voor vertrek. Doorgaans is dit een periode waar je wat geduld moet hebben. Wij houden je zoveel mogelijk op de hoogte van de stand van zaken.

In deze fase is ook tijd voor aanvraag van een visum of verblijfsvergunning en andere praktische zaken.

7. Eerste contact met je gastgezin

Van zodra je geplaatst bent krijg je onmiddellijk de gegevens van je gastgezin en kan je al contact opnemen.

8. Vertrek!

Na nog enkele laatste tips vertrek je gepakt en gezakt op jouw persoonlijk avontuur. 

In het land van bestemming heb je de steun van je gastgezin, jouw contactpersoon, de regelmatige oriëntaties daar en het kantoor ter plaatse. 

Ouders kunnen steeds bij YFU Vlaanderen terecht met vragen en/of opmerkingen. En ook zij worden voor terugkeer nog uitgenodigd.

Programmaprijs

Wat zit er in de prijs inbegrepen?

Voor vertrek

 • Persoonlijk voorbereidingsgesprek voor vertrek
 • Voorbereidingsbijeenkomst(en) met andere uitwisselings-
  studenten
 • Voorbereidingshandboek met concrete voorbeelden en
  oefeningen
 • Welkomstbrief (verschillend van land tot land)
 • Taaltest indien vereist (bijvoorbeeld een Engels test)
 • Administratie, organisatie en bemiddeling
 • Ondersteuning en informatievoorziening (zowel aan zendouders als gastouders in gastland)
 • Informatieverstrekking en benodigde documenten voor het
  regelen van verzekering, kinderbijslag, verplichte inentingen, reisdocumenten, study permit of visa.

Tijdens uitwisseling:

 • Begeleiding bij vertrek en aankomst
 • Plaatsing in gastgezin en school
 • Reiskosten naar en van gastgezin
 • Kost en inwoon
 • Eventuele overplaatsing en reiskosten
 • Oriëntatie in gastland (kan zowel fysiek als online zijn)
 • Ondersteuning en begeleiding (voor student, zendouders en/of gastgezin)
 • Verzekering: reisbijstand, medisch en burgerlijke
  aansprakelijkheid (buiten Europa langer dan drie maanden
 • 24/24u beschikbaar noodnummer voor student, gastgezin, zendouders (zowel in Vlaanderen als in gastland)

NA TERUGKOMST:

Evaluatie bijeenkomst in Vlaanderen

Word lid van onze YFU gemeenschap en ontdek je vaardigheden als vrijwilliger en maak vrienden voor het leven

Wat zit er niet in de prijs inbegrepen?

Dit zijn de kosten waar je nog rekening mee moet houden.

Vele gastlanden geven inschattingen van deze kosten en die kunnen we je voor vertrek meedelen.

 • € 75 dossierkosten bij de opstart van een dossier voor deelname
 • Kosten internationaal paspoort en visum of study permit
 • Kosten eventuele doktersbezoeken, afnemen van medische test en plaatsen van inentingen voor vertrek
 • Optionele trips en reizen
 • Zakgeld

Jouw gastgezin voorziet enkel kost en inwoon voor jou. Deze zaken worden niet door jouw gastgezin betaald:

 • Schoolmaterialen
 • Eventuele transportkosten naar school (bijvoorbeeld busabonnement)
 • Persoonlijke verzorgingsproducten, specifieke dieetvereisten die niet standaard in het gezin voorzien worden, ...

Betaling en annulering

Betaling van de programmaprijs

Na ontvangst van jouw inschrijvingsformulier en het inschrijfgeld krijg je van YFU het dossier, waarvan de financiële overeenkomst en de statement of agreement een onderdeel is. De financiële overeenkomst stelt de vier betalingstermijnen vast: 20% (voorschot), 30%, 30% en 20% van de programmaprijs.

Schrijf je vroeg in, dan zullen die betalingstermijnen meer gespreid zijn. Schrijf je laat in, dan zullen deze dichter op elkaar liggen.

De volledige programmaprijs wordt steeds voor vertrek betaald.

Annulering

Als je (om welke reden dan ook) annuleert worden kosten door YFU ingehouden of in rekening gebracht. De YFU annuleringsregeling is dan van kracht. Deze worden in de financiële overeenkomst verduidelijkt.

Voor heel wat programma‘s kan je voor een bijzondere annuleringsregeling kiezen. Deze wordt meegestuurd met de financiële overeenkomst als dit van toepassing is. De kosten hiervoor bedragen 4,5 % van de programmaprijs (en is in geen geval terugbetaalbaar).

Deze regeling zorgt ervoor dat je bij annulering wegens specifieke gebeurtenissen (vermeld in de regeling) de reeds betaalde programmakosten (behalve de bijdrage van 4,5%) terugbetaald krijgt.

Andere zaken

Reisdata

De reisdata verschillen van land tot land. Ze zijn afhankelijk de start- en einddatum van het uitwisselingsprogramma die dan weer gebaseerd zijn op de schoolstart en einddata alsook de planning van de gastorganisatie en/of het gastgezin. De exacte vertrekdatum hangt ook soms af van de mogelijkheden bij luchtvaartmaatschappijen.

YFU stelt in overleg met het gastland reisdata en plaats van vertrek en/of aankomst vast, waar normaal gezien niet van wordt afgeweken. Bij goede redenen en in onderling overleg kunnen wij om toestemming vragen aan het gastland om deze te wijzigen. De eventuele extra kosten, zoals omboeking en meerprijs voor het ticket, zijn voor jouw rekening.

Kindegeld / Groeipakket

School- en/of collegeprogramma

Als je als jongere in het buitenland studeert, dan heb je in principe verder recht op Kindergeld/Groeipakket mits het bewijzen van schoolinschrijving in het buitenland. 

Wij kennen deze procedure en geven u de nodige informatie om de administratie in orde te brengen.

Je blijft ingeschreven in je Vlaamse school

Vertrek je naar het buitenland maar blijf je ingeschreven in je Vlaamse school, dan behoud je je recht op kinderbijslag en loopt dit automatisch door.

De school gaat akkoord met de afgesproken periode in het buitenland en de inschrijving van de leerling in de school is voldoende om ontvangst van de kinderbijslag te garanderen. YFU kan een deelnameattest opmaken als de school dit vereist.

Je blijft niet ingeschreven in een Vlaamse schoOl

Wanneer je niet langer bent ingeschreven in een Vlaamse school verandert de situatie. Dan heb je eveneens recht op kinderbijslag, maar moet je een uitzondering aanvragen aan de dienst die je kinderbijslag uitbetaalt en bewijzen dat je school loopt in een ander land. Dit kan maken dat de kinderbijslag opgeschort wordt totdat dit bewezen is. Een standaard formulier moet door de gastschool ingevuld worden, daarover krijg je meer informatie tijdens de voorbereidingen.

Vrijwilligerswerk

Aangezien de deelnemer tijdens een vrijwilligersprogramma in het buitenland niet ingeschreven zal zijn in een onderwijsinstelling, zal het recht op kinderbijslag gedurende deze periode vervallen.

Ben je bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende in de beroepsinschakelingstijd, dan krijg je in principe kinderbijslag tot je 25 jaar wordt. Maar aangezien je je in het buitenland bevindt, ben je niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en vervalt dit recht.

Verzekering

Voor alle programma's buiten Europa langer dan drie maanden voorzien wij een degelijke verzekering (reisbijstand, ziektekosten en burgerlijke aansprakelijkheid).

Voor de rest van de programma‘s verwachten wij bewijs van een ziekteverzekering. Doorgaans is de verzekering van jouw mutualiteit binnen Europa en voor programma’s onder de drie maanden van toepassing. YFU kan een optioneel verzekering aanbieden.


Vaccinaties

YFU geeft informatie over de voor het betreffende gastland vereiste vaccinaties. De kosten van de vaccinaties zijn voor jouw rekening.

Tijdelijk verblijf buitenland

Enkel als de jongere voor langer dan drie maanden in het buitenland zal verblijven dient hij/zij zich bij de gemeente aan te geven als
tijdelijk afwezig. Als tijdelijke afwezige blijft men officieel in België ingeschreven maar is de gemeente op de hoogte van het tijdelijk verblijf in het buitenland. Tijdelijke afwezigheid is beperkt tot maximum één jaar, voor studenten tot de duur van hun studies.

Wij kennen deze procedure en geven u de nodige informatie om de administratie in orde te brengen.

Visum en verblijfsvergunning

Studenten ingeschreven voor een programma binnen Europa moeten geen internationaal paspoort of visum aanvragen.

Wel moet je ter plekke een verblijfsvergunning aanvragen als je langer dan drie maanden blijft. Voor sommige landen buiten de EU moeten er bepaalde legale documenten voorzien worden voor die aanvraag van de verblijfsvergunning.

Als je wel een visum nodig hebt, verkrijg je de nodige documenten en instructies van ons. Voor de persoonlijke documenten zorg je zelf via de betreffende instanties. Het indienen van de volledige visumaanvraag is jouw
verantwoordelijkheid. Alle verblijfsvergunnings- of visumkosten zijn
niet inbegrepen in de programmaprijs.

Binnen Europa

Studenten ingeschreven voor een programma binnen Europa moeten geen internationaal paspoort of visum aanvragen. Heb je een internationaal paspoort dat nog geldig is, dan is het wel aan te raden het mee te nemen.

Voor sommige landen buiten de EU moeten er wel bepaalde legale documenten voorzien worden voor de aanvraag van de verblijfsvergunning ter plekke.

Buiten Europa

Voor programma's buiten Europa moeten alle deelnemers een internationaal paspoort aanvragen.

Als je een visum nodig hebt, verkrijg je de nodige documenten en instructies van ons. Voor de persoonlijke documenten zorg je zelf via de betreffende instanties.

Wij hebben enige kennis en inzicht in de visumprocedures en ondersteunen jullie zo goed mogelijk. Het indienen van de volledige visumaanvraag is echter jouw eigen verantwoordelijkheid. Alle verblijfsvergunnings- of visumkosten zijn niet inbegrepen in de programmaprijs.

Plaatsing

Een plaatsing bij een gastgezin hangt van vele factoren af. Hierdoor kunnen we vooraf geen specifieke details geven over de regio, gezinssamenstelling of het exacte tijdstip van plaatsing. Internationaal is afgesproken dat elke deelnemer uiterlijk twee weken voor vertrek de plaatsingsgegevens ontvangt.

We doelen altijd eerst op een permanente plaatsing voor de hele programmaduur. Soms heeft het gastland echter iets meer tijd nodig, waardoor je programma kan beginnen met een tijdelijke plaatsing in een aankomstgezin. Soms wordt die plaatsing ook permanent. 

In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat de plaatsing moeilijk verloopt. In dat geval kan je vertrek worden uitgesteld of kan er gekeken worden naar een andere bestemming. Hierbij volgen we de aanbevelingen van de gastorganisatie, omdat zij de situatie het beste kunnen inschatten.

We streven er altijd naar om je een positieve en verrijkende ervaring te bieden. Om dit te bewerkstellingen werken nauw samen met onze partners om dit mogelijk te maken. Je avontuur bij een gastgezin zal zeker een waardevolle en onvergetelijke ervaring zijn!

Kom naar een infosessie