FAQ

BESTEMMINGEN

KAN IK ZELF HET LAND VAN BESTEMMING KIEZEN?

Ja, wij beslissen nooit zonder jouw toestemming voor welke bestemming je ingeschreven wordt!


Wij raden je wel aan 3 landen op te geven: noteer dus je 1ste, 2de en 3de keuze. We gaan steeds jouw 1ste voorkeur na en in de meeste gevallen zal je kandidatuur worden aanvaard tenzij er zich beperkingen voordoen m.b.t. beschikbare plaatsen, leeftijdscriteria, dieetvereisten, enz. 


Is jouw 1ste keuze toch niet mogelijk, dan bekijken we samen met jou de andere bestemmingen of doen we een voorstel dat aansluit bij jouw interesse. 


Wij begeleiden jou dus bij jouw keuze, maar finaal ben jij het die beslist!

WANNEER MOET IK INSCHRIJVEN?

Dit zijn onze inschrijvingsdeadlines:

vertrek in de zomer (juni – september): INSCHRIJVEN VOOR 1 MAART

vertrek in de winter (januari – maart): 

INSCHRIJVEN VOOR 1 AUGUSTUS

Deze inschrijvingsdeadlines zijn belangrijk omdat wij jouw gegevens tijdig moeten kunnen doorgeven aan het gastland. Jij zal buiten het afronden van het  administratieve dossier ook de gepaste voorbereidingen moeten volgen zodat je stilaan kan toeleven naar je vertrek. Inschrijven kan via ons inschrijvingsformulier (document verkrijgbaar via info@yfu.be of Klik hier). Wij contacteren je dan zo snel mogelijk. *Voor enkele programma’s kan je het hele jaar door inschrijven (2 of 3 maanden op voorhand), Bv.: taalbaden Frankrijk, Malta en Spanje,                    vrijwilligerswerk Frankrijk en Spanje                          stage Frankrijk en Spanje.

Contacteer het kantoor voor meer info.

HOEVEEL KOST ZO’N PROGRAMMA?
De prijzen van de programma’s variëren naargelang bestemming, lengte en soort programma. Alle prijzen worden jaarlijks in een prijzenbijlage bijeen gebracht. Dit document kan je hier downloaden.


De kost van een programma wordt nooit in één deel betaald. Wij stellen een betalingsregeling voor van 10% en 3 x 30%. Betaling van het 10% voorschot wordt verwacht bij invulling van het dossier (dit dossier wordt nagekeken door onze programmacoördinator en vervolgens door het gastland). Doorgaans worden de 3 schijven van 30% verwacht op 1 februari, 1 april en 1 juni. 


Een aangepaste betalingsregeling van 10 schijven is mogelijk op aanvraag.


Wat als ik pas eind februari inschrijf? De inschrijvingsdeadline voor zomervertrek valt op 1 maart. Dan wordt de eerste schijf van 30% opgeschoven naar een latere datum.

HOE KOMT HET DAT vele SEMESTERPROGRAMMA’S DEZELFDE prijs HEBBEN ALS DE JAARPROGRAMMA’S?

Voor YFU is de grootste kost de organisatie, voorbereiding en begeleiding van de student voor en tijdens het programma. De gastgezinnen waarin de studenten verblijven worden niet vergoed* door YFU. Een langer of korter verblijf van de student is dus slechts een minimaal hogere of lagere kost voor ons, wat resulteert in een gelijkaardige kostprijs voor een semester en een jaarprogramma. *Bij programma’s waarmee YFU samenwerkt met een externe partnerorganisatie kan het zijn dat er wel een vergoeding gegeven wordt aan de gastgezinnen. Dit geldt ook voor een beperkt aantal YFU-partners.


ZIJN BEURZEN MOGELIJK?
Een YFU-beurs van € 500 kan toegekend worden aan gezinnen die een op jaarbasis gemeenschappelijk belastbaar inkomen hebben lager dan €42 000. Dit geldt enkel voor de gewone schoolprogramma’s. 

REISINFORMATIE

WANNEER ZIJN DE VERTREK- EN TERUGKEERDATA EN KAN IK DIE VERANDEREN?

De vertrek- en terugkeerdata verschillen afhankelijk van bestemming en soort programma.
Deze data worden bepaald door het gastland op basis van start van het schooljaar, planning voorbereidingsmoment bij aankomst,… YFU in het gastland legt deze data vooraf vast. Soms kan het vertrek uitzonderlijk enkele dagen verzet worden. YFU Vlaanderen geeft vooraf een richtdatum en controleert met het gastland de data vooraleer de vluchten geboekt worden. Bij eventuele vragen contacteer je hier best het kantoor voor. Voor sommige korte programma’s met externe partners (bv.: vrijwilligerswerk of taalbaden in Frankrijk, vrijwilligerswerk of taalbaden in Spanje, taalbad in Malta) geef je zelf aan wanneer je wilt vertrekken. 

ZIT HET VLIEGTUIGTICKET IN DE PRIJS INBEGREPEN?

Ja. YFU voorziet vervoer naar en van het gastland. De reis tussen de oriëntatieplek bij aankomst en het gastgezin is ook inbegrepen. Je hoeft dus zelf geen vliegtuig- of treinticket te boeken bij aankomst en vertrek.* De vliegtuigtickets worden enkel geboekt op de officiële start- en einddata die YFU in het gastland aan ons doorgeeft. Enige omboekingen naar een andere datum en daarbij gemaakte kosten zijn wel voor rekening van de student.


*In de prijs van onze taalbaden naar Spanje, Malta en Frankrijk is de reis niet inbegrepen. Je zal deze zelf moeten boeken. 

LEEFTIJDSCRITERIA EN ANDERE VOORWAARDEN

Wat als ik niet voldoe aan de toelatingscriteria (BV.: leeftijd)?

Elk land en programma heeft zijn eigen leeftijds- en toelatingscriteria. Afhankelijk van land tot land zijn uitzonderingen mogelijk. Contacteer het kantoor om na te kijken wat mogelijk is en wat niet.

Wil je naar school in de VS

Vele jongeren wensen er hun 6de middelbaar opnieuw te doen. Echter, als je buiten de leeftijdscategorie valt en al afgestudeerd bent, wordt het moeilijker je in te schrijven voor deze bestemming. Tijdens het secundair onderwijs, vormt jouw inschrijving geen probleem (mits je aan de andere voorwaarden voldoet). Contacteer het kantoor om te horen welke voorwaarden er gelden voor welke bestemmingen. 


Wil je naar school in Indonesië, Japan, Litouwen, Polen, Zuid-Afrika of Zuid-Korea

Deze landen kunnen (jammer genoeg) geen  afgestudeerde studenten accepteren!

Wat als ik op mijn examens op het einde van het jaar niet slaag?

Er wordt enkel gekeken naar de 4 vorige rapporten voorafgaand aan je inschrijving. Als je dus niet slaagt op de eindexamens in juni vlak voor vertrek, kan je normaal gezien nog steeds op uitwisseling wat YFU betreft. Echter, het zal jouw school zelf zijn die beslist of het mogelijk is of niet. Als je van hen niet tijdens het secundair op uitwisseling mag en je moet je 6de opnieuw doen, kunnen zij mogelijk beslissen dat het niet doorgaat. Maar het kan evengoed zijn dat je je studies in België kan voortzetten eens je terugkomt van je uitwisseling. Als je toch eerst je diploma wil behalen, of je moet van je ouders, kan je je uitwisselingsjaar uitstellen naar volgend jaar. Dit is uiteraard enkel mogelijk in het geval dat je dan nog binnen de leeftijdscategorie en de andere criteria valt. Je kan er ook voor kiezen om je uit te schrijven of je programma te annuleren.


Denk eraan
: voor sommige landen zijn punten zéér belangrijk (bv. VS). Het is dus in alle gevallen absoluut aangeraden om hard je best te doen en een goede score te behalen! 

Moet ik afgestudeerd zijn om op uitwisseling te vertrekken?

Neen. Eigenlijk raden wij geïnteresseerden aan om reeds tijdens het secundair onderwijs te vertrekken. We merken namelijk dat verscheidene partnerlanden makkelijker jongere studenten kunnen plaatsen in gastgezinnen en scholen. In een paar landen verkrijgen scholen geen subsidies voor reeds afgestudeerden; andere YFU-partners kampen met gastgezinnen die moeizaam 18-jarigen aanvaarden in huis ten opzichte van hun jongere mede-uitwisselingsstudenten. 


Dit wil echter niet zeggen dat je als afgestudeerde niet meer op uitwisseling kan! Er zijn zeker nog genoeg bestemmingen waar we jou probleemloos kunnen plaatsen. 

Moet ik de taal in het gastland al kunnen spreken?

In de meeste gevallen is dit geen vereiste (wel voor China, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Japan, VS en Wallonië). Echter, er wordt slechts een basiskennis van de landstaal vereist.


Doorgaans wordt er wel van je verwacht dat je over een basiskennis Engels beschikt. Dit is belangrijk om informatie te verkrijgen op het oriëntatiemoment ter plaatse. Dit zal ook in het begin de voertaal zijn onder de internationale studenten. 


Sommige landen vragen een taaltest af te leggen (Frans- en Engelstalige landen), maar hier hoef je niet bang voor te zijn. Onze Belgische studenten slagen steeds met glans!

Hoe kan ik de taal leren?

Sommige gastlanden sturen voor vertrek een taalboekje op voor de kandidaten die naar dat gastland zullen komen. Op deze manier kan je al enkele basisdingen vooraf oefenen. Aarzel ook niet op internet of in de bibliotheek het een en ander op te zoeken. Voor sommige talen zijn er gemakkelijk taalcursussen te vinden (bv.: Spaans, Chinees, Duits, Italiaans, Japans,…).
Bij aankomst staat er bij vele gastlanden een spoedcursus op het programma zodat je met een basiskennis naar je gastgezin kan trekken. Sommige programma's bieden zelfs een langere cursus (een aantal weken) aan in het programma. Indien deze mogelijkheid niet bestaat; vraag dan zeker ter plaatse naar de opties om een extra cursus te volgen indien gewenst. 

HOE KAN IK DE TAAL LEREN? (deel 2)

Tijdens het programma zal je jezelf moeten inspannen om de taal onder de knie te krijgen. Het duurt even, maar het gaat vrij snel aangezien je in het gastland doorgaans omringd zal worden door klasgenoten, familieleden, vrienden, kennissen … die enkel de taal van het gastland spreken. 


Spreken er toch veel mensen Engels tegen jou? Je mag er hen zeker (op een vriendelijke manier) op wijzen dat je hun taal wil leren. Wees niet bang om te proberen; niemand struikelt over taalfouten die je maakt! Inspanningen worden altijd en overal zeer gewaardeerd. Je zal dus versteld staan van hoe snel je het leert en hoe vlot je in de taal communiceert op het einde van de uitwisseling.

Wordt er een verzekering voorzien voor de duur van het programma?

Ja, voor programma’s buiten Europa langer dan 3 maanden zorgt YFU sowieso voor een verzekering.
Dit is een groepsverzekering van Europe Assistance (buiten EU) of GSI (VS + vrijwilligerswerk) die YFU afsluit en die zowel medische kosten als burgerlijke aansprakelijkheid dekt. 


Op het kandidatenweekend (maart) krijgen de ouders hierover meer informatie. De verzekeringspolis bezorgen we jou voor vertrek.

WORDT ER EEN VERZEKERING VOORZIEN VOOR DE DUUR VAN HET PROGRAMMA? (deel 2)Neen, de studenten voor programma’s binnen Europa en deelnemers van de korte programma’s zijn verplicht om een geschikte ziekteverzekering, ongevallenverzekering en verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid aan te tonen. Meestal voorziet de particuliere gezinspolis in een Europese dekking. Voor ziekenfondsverzekerden bestaat de mogelijkheid van dekking in de landen waarmee het ziekenfonds een verdrag heeft afgesloten. YFU kan hierin advies geven indien gewenst. Een optionele reisbijstandsverzekering kan alsook aangevraagd worden via YFU.

Kan ik autorijden in mijn gastland?

Neen, je kan niet rijden in je gastland, zelfs al heb je een rijbewijs. Je bent immers niet verzekerd hiervoor. Enkel als je deelneemt aan het Community College programma in de VS is het mogelijk (als je zelf een verzekering afsluit).Heb ik recht op kinderbijslag als ik in het buitenland studeer?

Ja, voor de studenten die zich tijdens het secundair onderwijs in het buitenland vertoeven, wordt dit automatisch geregeld. Deze studenten blijven ten laste van hun ouders. Studenten (vanaf september in het jaar dat ze 18 worden) moeten een internationaal formulier laten invullen door de school in het gastland.

Bij vrijwilligersprojecten van langere duur (vanaf 2 à 3 maand) kan men niet rekenen op kindergeld aangezien men hier geen onderwijs volgt.


Heb ik een visum nodig?

Dit is afhankelijk van de gekozen bestemming.

Doorgaans heb je een visum nodig eens je buiten Europa op uitwisseling gaat. Binnen Europa is meestal een Belgische identiteitskaart voldoende. Soms heb je voor een kort programma (bv. minder dan 3 maand) buiten Europa enkel een internationaal paspoort nodig, maar geen visum.


Na inschrijving krijg je gedetailleerde instructies om je verblijfsvergunning in orde te brengen. Het is belangrijk te wachten tot als wij jou contacteren. YFU zorgt immers voor de officiële documenten die nodig zijn voor het aanvragen van een visum, maar jij zal wel persoonlijk jouw internationaal paspoort en visum moeten aanvragen.


Het heeft geen nut met de visumaanvraag te beginnen vooraleer je alle documenten van YFU verkrijgt.

GASTLAND, SCHOLEN EN GASTGEZINNEN

Moet ik inschrijvingsgeld op mijn gastschool betalen?

Neen, YFU zorgt ervoor dat jij ingeschreven wordt in een school. Enige huur of aankoop van boeken, schriften, balpennen, uniform, … zijn wel de student zijn verantwoordelijkheid. Kosten voor een eventuele schooluitstap of transport van je gastgezin naar school (bv. schoolbus) zal jij zelf moeten betalen. Je kan dus best wel wat zakgeld meenemen!
Wat als ik een speciaal programma volg? Maken de specifieke schoolbenodigdheden deel uit van de programmaprijs?
De inschrijving in een specifieke school of club is steeds inbegrepen in de prijs (tenzij anders vermeld). Zoals bij het gewone schoolprogramma sta jij zelf in voor schoolboeken, schriften, uniform en materialen (penselen, basketbal, muziekinstrument, …) m.b.t. jouw specifieke programma. Bijkomende extracurriculaire lessen, naschoolse activiteiten (bv.: concert op verplaatsing) of transport naar jouw (sport-, kunst-, muziek-)club zijn tevens voor jou tenzij het bij inschrijving anders vermeld wordt.

Ben ik verplicht om naar school te gaan?

Ja! Als je een schoolprogramma kiest, ben je verplicht om naar school te gaan in je gastland.
Maar dit is een kans die je met beide handen moet grijpen! In een vreemd land zal je al snel ontdekken dat school het sociale centrum is van jongeren. Je leert er leeftijdsgenoten kennen en het geeft je een uniek inzicht in het dagelijkse leven en de waarden en normen van de maatschappij waar je voor bepaalde tijd in leeft. Maak gebruik van de contacten die je opbouwt in je schoolomgeving om ook activiteiten in jouw vrije tijd te doen.
School in het buitenland is vaak ook veel interessanter dan school in België; het is allemaal nieuw! Misschien heb je vakken die wij hier niet hebben of kan je andere keuzevakken kiezen. We raden je sterk aan vakken uit te proberen die in België niet beschikbaar zijn of om te proeven van nieuwe naschoolse activiteiten. Dit geeft je er weer een extra ervaring bij!
Ter info: spijbelen of schorsing wordt doorgaans niet geaccepteerd door de school en/of YFU.

Moet ik een uniform dragen?

Het kan zijn dat het in jouw gastland de gewoonte is een uniform te dragen op school of op het project. Dan ben jij uiteraard ook verplicht dit te doen. Dit zit niet in de prijs inbegrepen (behalve in het geval van Japan). 

Hoe ga ik naar school?

Jouw gastgezin zal jou helpen met het uitzoeken van de weg naar school. Misschien kan je te voet? Of met de bus? Of misschien is er een schoolbus die je komt oppikken? Houd in ieder geval een centje bij de hand, want jij moet het ticketje voor de bus betalen.

Is het zeker dat ik een gastgezin krijg en wanneer weet ik waar ik zal terechtkomen?

Ja, er wordt steeds voor iedereen een gastgezin gevonden!
YFU garandeert plaatsing in het land waarvoor de deelnemer is geaccepteerd tenzij zwaarwichtige redenen en onvoorziene omstandigheden dit verhinderen (dit kunnen zijn: vijandelijke inval, feitelijke oorlogstoestand, staat van beleg, ernstige oproer, … of andere uitzonderingstoestanden).
We geven de informatie over je plaatsing in een gastgezin onmiddellijk door van zodra wij deze ontvangen van het YFU-gastland. Het kan gebeuren dat dit een tijdje duurt en dat het gastland nog op zoek is. Als algemene regel brengen wij jou ten laatste 2 weken voor vertrek op de hoogte van een plaatsing.
Af en toe durft het gebeuren dat er bij aankomst nog geen definitief gastgezin voor jou gevonden is. Dan wordt je tijdelijk in een aankomstgezin geplaatst. 

IS HET ZEKER DAT IK EEN GASTGEZIN KRIJG EN WANNEER WEET IK WAAR IK ZAL TERECHTKOMEN? (deel 2)

Op die manier kan je de oriëntatie bij aankomst meemaken en krijgt het gastland nog extra tijd om verder te zoeken. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook als jouw definitieve gastgezin nog op verlof is wanneer jij aankomt. Een aankomstgezin kan ook beslissen om een student definitief te hosten. Bekijk een aankomstgezin of tijdelijke plaatsing dus zeker niet negatief!


Belangrijk om te weten: Als je je voor een bestemming inschrijft waar de gastgezinnenzoektocht moeizamer verloopt, informeren we je zeker. Dit is echter uitzonderlijk. Het belangrijkste is om geduldig af te wachten tot we jou contacteren over je plaatsing. Ter info: Ben je ingeschreven voor de VS? Verwacht dan zeker geen plaatsing vóór augustus.

Kan ik mijn gastgezin kiezen?

Neen. Jij kan niet beslissen bij welk gastgezin je terecht komt. YFU in het gastland zoekt naar een gastgezin dat past bij jouw persoonlijkheid en interesses. In je dossier kan je aangeven wat jij belangrijk vindt en in welke situaties en omgeving dat jij denkt dat je het best aardt. Het is dus zeer belangrijk om je dossier grondig in te vullen! Dit zijn immers de enige (!) richtlijnen die YFU heeft om jou voor te stellen aan de gastgezinnen en een match te vinden.


Ken je al een gezin dat het wel ziet zitten je te hosten in je gastland?
Dit moet eerst altijd nagevraagd worden op kantoor. Deze mensen kunnen in geen geval familie zijn van de uitwisselingsstudent. In je dossier kan je de gegevens van dit potentieel gastgezin aangeven en dan kan YFU in het gastland nagaan of dit gezin in aanmerking komt. Het is niet gegarandeerd dat je daar terecht kan, maar de kans is groot.

Wat krijgen gastgezinnen voor het hosten van een student?

Geen vergoeding, maar wel een interculturele ervaring en jóuw liefde!
Gastgezinnen worden door YFU in het gastland voornamelijk geselecteerd op basis van motivatie en interesse in andere culturen. Zij staan in voor kost en inwoon, maar krijgen hiervoor geen financiële vergoeding. YFU gastgezinnen hosten een student dus vrijwillig!*
Het gastgezin geeft jou een plaats om te wonen, biedt maaltijden aan en zorgt voor een warme ontvangst en begeleiding. In principe moet jij instaan voor alle andere kosten die jij zelf maakt, (transport naar school, activiteiten met jouw vrienden, hobby’s,...) Het is dus van belang dat je wat zakgeld ter beschikking hebt. Je krijgt hier zeker advies over van ex-uitwisselingsstudenten op de landeninfo tijdens het 2de voorbereidingsweekend (aka cultuurweekend). 
*Enkele uitzonderingen:
- YFU USA Community College Program: gastgezinnen krijgen een vergoeding, maar worden hier niet rijk van!
- Bij programma’s waarmee YFU Vlaanderen samenwerkt met een partnerorganisatie bestaat de kans dat gastgezinnen wel een vergoeding krijgen voor het hosten van een student. 

Is het beter om na je middelbaar op uitwisseling te gaan?

18 jaar en afgestudeerd? Super, je hebt je diploma al op zak! MAAR eens je afgestudeerd bent en 18 jaar (of ouder) verkleinen de opties die je hebt qua schoolprogramma’s in bepaalde bestemmingen. Indonesië, Japan, Litouwen, Polen, Zuid-Afrika en Zuid-Korea,… accepteren bijvoorbeeld geen afgestudeerde studenten. Vele andere landen zien afgestudeerde studenten als uitzonderingen, waardoor we dit steeds moeten aanvragen. Een vereiste kan zijn dat je een motivatiebrief ondertekent of je goede punten behaalt op school.
Wereldwijd gaan jongeren op 16 à 17 jarige leeftijd op uitwisseling. In België heeft men de tendens om te vertrekken na het afmaken van de middelbare school. Wij, als uitwisselingsorganisatie, raden kandidaten aan om op 16 à 17 jarige leeftijd te vertrekken en een unieke ervaring op te doen als reguliere leerling in een buitenlandse school!
Er zijn zeker ook programma’s (college en/of vrijwilligerswerk) in verschillende landen (bv. China, Ecuador, Frankrijk, Litouwen, Spanje, Paraguay, Thailand, VS, Zuid-Afrika) voor jongeren die afgestudeerd zijn. 
Deze informatie wil echter niet zeggen dat je als afgestudeerde sowieso geen kans hebt om een schoolprogramma te volgen! Vraag advies aan het kantoor welke bestemmingen mogelijk zijn.

 

Kan ik rondreizen tijdens/na mijn uitwisseling?

Ja, maar je moet je aan de reisregels houden!
Als uitwisselingsstudent dien je je aan de reisregels te houden. Reizen op je eentje is doorgaans niet toegelaten; ook al ben je al ouder dan 18. Je kan wel reizen met je gastouders, YFU of jouw gastschool of indien jouw ouders en YFU expliciet toelating gegeven hebben voor die specifieke trip.
Vele YFU-organisaties geven de studenten de kans om hun gastland te verkennen aan de hand van lokale culturele activiteiten, seminaries, (optionele) trips,… 


Onthoud wel: you don’t go abroad for globetrotting. Een uitwisseling is geen vakantie noch reisprogramma. Het draait rond het leren kennen van een nieuwe cultuur en het plaatselijk leven alsof het jouw thuisland is. Ondanks het feit dat je buitenlander bent ben je dus geen toerist. Het doel is je op het einde van je uitwisseling als een "local" te voelen. Het reizen mag dus jouw aanpassing aan de cultuur en het dagelijkse leven en in je gastland niet beletten.

NA JOUW UITWISSELING

Telt mijn jaar in het buitenland mee voor mijn Belgische studie?

Als je een jaar les volgt in het buitenland bestaat de kans dat je niet dezelfde vakken en dezelfde inhoud van die vakken leert als je klasgenoten in België. Veel hangt dus af van het land, de school en de studierichting waarin je terecht komt in het buitenland. Een gelijkstelling kan na terugkeer aangevraagd worden, maar de kans dat jouw schooljaar in het buitenland gelijkgesteld wordt is doorgaans klein.


Bespreek dit eerst en vooral met je school! 

TELT MIJN JAAR IN HET BUITENLAND MEE VOOR MIJN BELGISCHE STUDIE? (deel 2)

De school waar je naartoe gaat na je uitwisseling beslist immers of je onmiddellijk in het volgende jaar kan starten of je jouw jaar moet overdoen. Vraag aan hen wat hun opinie hierover is en wat hun criteria hiervoor zijn. De kans bestaat dat je je jaar over zal moeten doen.
Een uitwisseling kan een ‘verloren’ jaar lijken, maar besef dat wat je in het buitenland zal beleven je nooit zal ervaren in je thuisland. Wereldwijd vertrekken duizenden studenten voor zo’n avontuur in een buitenlandse school en hernemen hun studie waar ze gestopt zijn na terugkeer in eigen land. Wereldwijd ben jij dus zeker geen uitzondering!

Is het mogelijk mijn Vlaams diploma te verkrijgen als ik mijn laatste jaar in het buitenland studeer?

Je kan het best informeren bij je school.
De school heeft de bevoegdheid om jou een diploma secundair onderwijs uit te reiken. Indien zij overtuigd zijn dat je voldoet aan de vereisten om een diploma middelbaar onderwijs te verkrijgen kunnen zij dit geven. Het is natuurlijk niet zeker dat zij dit willen doen als je de lessen niet bij hen gevolgd hebt. Het kan zijn dat ze jou vragen te bewijzen dat je voldoende kwaliteiten bezit om je diploma te behalen, bv. door middel van vakken die je in het buitenland moet volgen, examens die je achteraf moet afleggen,…

Is een uitwisselingsjaar een verloren jaar?

Ondanks het feit dat je uitwisselingsjaar waarschijnlijk niet meetelt in jouw Belgische studie is het een ervaring die niet vergelijkbaar is met een schooljaar in België!


Tijdens een uitwisseling leer je jezelf kennen, word je zelfstandiger en krijg je meer zelfvertrouwen. Dit alles zal worden weerspiegeld in je persoonlijkheid. De tijd die je in het buitenland hebt doorgebracht, is zeker niet verloren. Het laat zien dat je je kunt aanpassen en dat je verantwoordelijk bent.